RÖGLE BK TAR MATCHEN
FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

RÖGLE BK I SAMHÄLLET

Vi tar vår samhällsroll på stort allvar. Vår ambition är att sprida positiva värderingar som går i linje med vår egen värdegrund.

Grönvit hållbarhet är samlingsnamnet på de insatser som utgör vårt samhällsengagemang. Genom kraften i vårt idrottsvarumärke driver vi projekt som präglas av gemenskap, hälsa och innanförskap.

Läs om vårt miljöarbete

Läs om vår samhällsnytta

VÅRA PARTNERS

Tillsammans med våra partners lägger vi grunden för en hållbar framtid. Aktivera ditt företag och var med oss när vi bygger framtidens förebilder!