RÖGLE BK TAR MATCHEN
FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

VÅR STRATEGI

Genom kraften i vårt idrottsvarumärke jobbar vi för att bidra till en positiv samhällsutveckling i vår region. Vi vill fungera som ett nav där kunskap, engagemang och kraft samlas och omsätts i långsiktiga samhällsvinster.

Här hittar du

Vårt samhällsengagemang

Här hittar du

Vårt miljöarbete

PARTNERS

Tillsammans med våra partners lägger vi grunden för en hållbar framtid. Aktivera ditt företag och var med oss när vi bygger framtidens förebilder!