RÖGLE BK TAR MATCHEN
FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

VÅRT ANSVAR

Rögle BK är ett varumärke som engagerar och berör på många plan. Med kraften i vårt varumärke följer ett ansvar att aktivt bidra till en positiv samhällsutveckling i regionen. Vi vill vara en aktör att räkna med i arbetet för en hållbar framtid, och jobbar för att omsätta all vår samlade kunskap, kraft och engagemang i långsiktiga samhällsvinster.

Till samhällsengagemang

Till miljöarbete

PARTNERS

Tillsammans med våra partners lägger vi grunden för en hållbar framtid. Aktivera ditt företag och var med oss när vi bygger framtidens förebilder!