VI TAR MATCHEN
FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

IDROTTEN ÄR EN SAMHÄLLSKRAFT

Rögle BK är ett varumärke som engagerar och berör på många plan. Med kraften i vårt varumärke vill vi påverka vår omgivning att ta ansvar för miljöpåverkan och aktivt bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi vill vara en aktör att räkna med i arbetet för en hållbar framtid, och jobbar för att omsätta all vår samlade kunskap, kraft och engagemang i långsiktiga samhällsvinster.

TILLSAMMANS MOT PSYKISK OHÄLSA

Tillsammans med Inte Ensam Aldrig Glömd jobbar vi för att belysa och motverka den negativa trenden med ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. Bakom partnerskapet står Bauer som driver ett centralt initiativ med sina samarbetsklubbar i SHL och SDHL för att sluta upp kring en av vår tids största hälsoutmaningar.

Till samhällsengagemang

Till miljöarbete

EN SOCIAL INVESTERING

Tillsammans med våra partners lägger vi grunden för en hållbar framtid. Vill du bli en del av Grönvit hållbarhet och vara med oss på resan?