HÅLLBARHETSPARTNERS

Utan våra samarbetspartners vore arbetet vi gör genom Grönvit hållbarhet inte möjligt. Vi är oerhört stolta över det stora engagemang som företagen i vår region visar. Tillsammans har vi en viktig roll i att skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Tack för ert stöd!