KUNSKAPSPARTNER

2017 ingick vi ett unikt samarbetsavtal med NSR. NSR är ett kommunalägt bolag som lägger alla sina marknadsföringsresurser på att informera och undervisa i miljöfrågor. Rögle BK är numera en del av detta uppdrag. Genom vårt samarbete utbildas alla som är verksamma inom föreningen till miljöambassadörer, och får fördjupad kunskap om miljöpåverkan samt hur man kan leva mer miljövänligt. Kunskap som får positiv spridning till fler barn, ungdomar, familjer och företag i vårt samhälle.