VÅRT MILJÖARBETE

VI ÄR INGA EXPERTER I MILJÖFRÅGOR, MEN HAR KRAFTEN ATT SPRIDA KUNSKAPEN VIDARE. DÄRFÖR ÄR VI GLADA ÖVER VÅRT SAMARBETE MED SAKKUNNIGA AKTÖRER. TILLSAMMANS BYGGER VI ETT TROVÄRDIGT PÅVERKANSARBETE MED MÅLET ATT INSPIRERA ALLA DE SOM KOMMER I KONTAKT MED RÖGLE BK. FÖRÄNDRING BÖRJAR INIFRÅN OCH VI LÄGGER STOR VIKT VID ATT JOBBA SYSTEMATISKT MED SMÅ FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT SKAPA ETT HÅLLBART RESULTAT ÖVER TID.ANSVARSFULL AVFALLSHANTERING

Vi strävar ständigt efter att minska vårt avfall och jobba oss uppåt i avfallstrappan. Den totala mängden avfall ska inte öka och den resurs som avfallet utgör ska tillvaratas i så hög grad som möjligt. Det minskar i sin tur påverkan på såväl hälsa som miljö.FÖRSKOLEBESÖK

Sedan hösten 2019 har Röglespelare i junior- och A-lag besökt förskolor runtom i Ängelholms kommun. Syftet är att förstärka och bidra till förskolornas arbete med hållbar utveckling genom att utbyta kunskap kring skräp i naturen och hur vi kan förhindra att det hamnar där.MILJÖAMBASSADÖRER

Alla aktiva, ledare och anställda i Rögle BK genomgår utbildning i frågor som rör miljömässig hållbarhet. Vi är alla miljöambassadörer med uppdraget att sprida kunskapen vidare till vår närmaste omgivning. Vi tror på en kunskapsevolution och har till vår hjälp en av Europas främsta aktörer inom återvinning och källsortering.

GRÖNA EVENEMANG

Upplevelseidrotten lockar tusentals och åter tusentals människor till våra idrottsarenor.