VÅRT SAMHÄLLSENGAGEMANG

IDROTTEN ÄR EN VIKTIG KRAFT I VÅRT SAMHÄLLE. VI DRIVS AV ATT VARA EN GOD SAMHÄLLSKRAFT SOM SYNS OCH VERKAR INOM FLERA OMRÅDEN. VÅRT SAMHÄLLSENGAGEMANG TAR UTGÅNGSPUNKT I TRE FOKUSOMRÅDEN GENOM VILKA VI SER STÖRST MÖJLIGHET ATT BIDRA TILL ETT MER SOCIALT HÅLLBART SAMHÄLLE.


FOKUS: HÄLSA

Idrott i unga år kan vara av stor betydelse för hälsan om det leder till fortsatt idrottande eller en mer aktiv livsstil i vuxen ålder. Men i dagens samhälle ser vi en negativ trend: Idrottsdeltagandet är som störst bland yngre barn och deltagandet minskar med stigande ålder. Vårt arbete inom fokusområde hälsa syftar till att sätta fler barn & ungdomar i rörelse och, öka kunskapen om fördelarna med en aktiv livsstil och bidra till ett livslångt intresse för idrott. Det gör vi bland annat genom att öka förutsättningarna för spontanidrott i närmiljöer.FOKUS: SYSSELSÄTTNING

En meningsfull sysselsättning har stor betydelse för vårt välbefinnande men är långt ifrån en självklarhet för alla människor. De människor som varken studerar eller arbetar upplever ofta ett utanförskap – de saknar delaktighet i samhället. Att befinna sig i långvarigt utanförskap har ett högt pris och riskerar att medföra flera negativa konsekvenser, inte minst för den psykiska hälsan. Inom fokusområde sysselsättning arbetar vi för att bryta isolering och skapa fler vägar till en varaktig plats på arbetsmarknaden.

FOKUS: INKLUDERING

FLER INITIATIV