SYSSELSÄTTNING

2020 beviljade Stiftelsen Gripen projektmedel till uppstarten av vårt projekt Vägvalet. I projektet samverkar vi bland annat med ESF-projektet StepIN som ägs av Ängelholms kommun. Arbetet riktar sig mot grupper som står extra långt ifrån arbetsmarknaden och har som målsättning att minska långtidsarbetslösheten i Ängelholms kommun. I Vägvalet coachas deltagarna i självledarskap, stärkt självförtroende och hälsofrämjande aktiviteter, men får även chans att träffa företagsledare från näringslivet och idrottsprofiler från Rögle BK. När de genomgått programmet inom ramen för StepIN får de möjlighet att matchas mot företag i Rögle BK:s partnernätverk som erbjuder praktik, arbetsträning eller anställning.

Den 6 februari 2020 arrangerade vi i samarbete med Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv vår första gemensamma jobbmässa. Syftet med mässan var att skapa en mötesplats mellan arbetsgivare och arbetssökande i Ängelholm och arrangerades i Catena arena. JOBB20 hade över 800 lediga tjänster att erbjuda och bland de rekryterande företagen fanns flera utav Rögle BK:s partners representerade, men mässan erbjöd även ett utbud av utbildningar och tips för eget företagande. Jobbmässan är ett återkommande projekt i vår verksamhet. 2021 arrangeras den digitalt på grund av restriktionerna som coronapandemin medför.

Den 4 mars 2021 arrangeras Digitala Jobbmässan, ett samverkansprojekt mellan Rögle BK & Grönvit hållbarhet, Ängelholm, Båstad och Höganäs kommun samt näringslivsföreningarna i Ängelholm och Båstad. Mässan är kostnadsfri för såväl utställande företag som arbetssökande besökare och har över 850 lediga tjänster att erbjuda i arbetsmarknadsregionen.